Seznam výměnných souborů (knih, audioknih)


Výměnné soubory jsou majetkem Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a zůstávají v naší knihovně 1 rok, poté dále cirkulují. Seznam ke stažení najdete níže.

Výměnný fond je pořízený z dotace Zlínského kraje a poskytuje je Masarykova veřejná knihovna Vsetín.