Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve středu 26. 6. 2019 byly děti první třídy místní základní školy pasovány  na čtenáře knihovny. Na úvod vystoupil dramatický kroužek MiniDrama Valašská Bystřice, poté děti pasoval pan knihovník Petr Fusek. Dostaly čtenářskou legitimaci, knížku, záložku, nálepku aj.