SLUŽBY

Služby v knihovně

Výpůjční služby


 • Základní službou pro registrované čtenáře jsou výpůjční služby.

 • Registrovaným čtenářem se může stát kdokoliv s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR. Viz. knihovní řád a ceník.

 • absenční a prezenční výpůjčky knih, časopisů a dokumentů ze svých fondů

 • prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) zapůjčení knih, časopisů a dokumentů z knihoven v celé České republice. Poplatek za tuto službu je za náklady na poštovné a dopravné.


Veřejný internet a WiFi připojení

 • Knihovna zprostředkovává zdarma přístup k internetu. Registrovaní čtenáři mají garantovanou dobu připojení 30 min./1 den, neregistrovaní 15 min./1 den. V případě, že po této době nebudou další zájemci, může být tato doba prodloužena. O prodloužení rozhoduje vždy pracovník knihovny nebo informačního centra.

 • Bližší podmínky přístupu jsou specifikoványv knihovním řádu.

 • V budově knihovny je možné se připojit k internetu prostřednictvím WiFi (heslo: knihovna_VB).

Výměnný fond

 • Jsou to knihy a audioknihy, které jsou majetkem Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Uvnitř knihy je razítko VÝMĚNNÝ SOUBOR. V knihovně zůstávají 1 rok, po roce cirkulují.

 • Seznam souborů, které se nacházejí v naší knihovně zde.

 • Výměnný fond je pořízený z dotace Zlínského kraje a poskytuje je Masarykova veřejná knihovna Vsetín.

Informační služby

 • zodpovídání dotazů
 • pomoc při vyhledávání publikací

 • konzultační činnost při výběru literatury k určitému tématu

 • asistence při vyhledávání na internetu

Vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost, místní mateřskou školu a základní školu


 • knihovna pořádá řadu kulturních akcí pro veřejnost (Putování broučků, Noc s Andersenem, Mikulášskou nadílku, aj...).

 • knihovna spolupracuje s knihovnou Rožnov p. R., která poskytuje besedy pro žáky ZŠ Valašská Bystřice.

Kopírování, tisk, skenování, laminace, kroužková vazba

 • V informačním centru, které je součástí knihovny, je možnost kopírování, tisku a skenování.

 • V černobílé i barevné variantě do velikosti A3.

 • Ceny najdete v ceníku knihovny.


Společenské hry

Registrovaným čtenářům knihovny nabízíme půjčování deskových a společenských her.